Kancelaria Notarialna

dr Piotr Marquardt

Kontakt Telefoniczny: + 48 32 733 03 06

Kontakt z Notariuszem

KANCELARIA NOTARIALNA
DR PIOTR MARQUARDT

40-057 Katowice, ul. PCK 10/2 (parter budynku)
Kancelaria znajduje się przy ulicy PCK 10 (róg PCK i Curie-Skłodowskiej).

Kancelaria jest czynna:
poniedziałek – piątek od 9:00 do 18:00
sobota – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
inne terminy – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu

telefon: +48 32 733 03 06
telefon komórkowy: +48 506 188 184
fax: +48 32 733 02 38
e-mail: kancelaria@notariusz-katowice.eu

NIP:  6341761275

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości


 Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych*

* Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Marquardt prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Notarialna dr Piotr Marquardt z siedzibą w Katowicach przy ul. PCK 10/2.
Zakres gromadzonych przez Administratora danych ogranicza się wyłącznie do informacji, które zostały dobrowolnie podane przez Państwa w celu przygotowania lub dokonania czynności notarialnej oraz rozliczenia taksy notarialnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W przypadku przetwarzania na potrzeby czynności notarialnej szczególnych kategorii danych, w szczególności danych o stanie zdrowia, danych o karalności lub o orzeczeniach zapadłych w postępowania sądowych lub administracyjnych, ich zakres oraz konieczność ich przetwarzania wynika z przepisów prawa regulujących działalność notariuszy.
Dane osobowe są przechowywane tak długo jak jest to wymagane przez przepisy regulujące działalność notariuszy.
Dane osobowe są ujawniane wyłącznie upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do przygotowania lub wykonania czynności notarialnych oraz ich rozliczenia.
Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane podajecie Państwo dobrowolnie, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości dokonania czynności notarialnej.Parking

Dysponujemy dwoma miejscami parkingowymi dla naszych klientów (Zobacz mapkę)

Karty płatnicze

Akceptujemy karty płatnicze, takie jak:VISA

Wi-Fi

W naszej kancelarii klienci mają dostęp do bezpłatnego internetu za pośrednictwem wi-fi