Kancelaria Notarialna

dr Piotr Marquardt

Kontakt Telefoniczny: + 48 32 733 03 06

Przydatne linki

Ministerstwo Sprawiedliwości - https://ms.gov.pl/

Krajowa Rada Notarialna - http://www.krn.org.pl/

Rada Izby Notarialnej w Katowicach - http://www.notariat.katowice.pl/

Sąd Apelacyjny w Katowicach - http://www.katowice.sa.gov.pl/

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych - http://www.katowice-wschod.sr.gov.pl/index.php?id=22&dzial=inf&strona_www=struktura

Urząd Miasta Katowice Wydział Geodezji - http://www.wg.katowice.eu/

Urząd Miasta Katowice Wydział Planowania Przestrzennego - https://bip.um.katowice.pl/index.php?s=10&id=115

Elektroniczne Księgi Wieczyste - https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego - https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/elektroniczny-dostep-do-krajowego-rejestru-sadowego/

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Parking

Dysponujemy dwoma miejscami parkingowymi dla naszych klientów (Zobacz mapkę)

Karty płatnicze

Akceptujemy karty płatnicze, takie jak:VISA

Wi-Fi

W naszej kancelarii klienci mają dostęp do bezpłatnego internetu za pośrednictwem wi-fi