Kancelaria Notarialna

dr Piotr Marquardt

Kontakt Telefoniczny: + 48 32 733 03 06

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Stwierdzenia nabycia spadku może być dokonane obecnie bądź to w sądzie (stwierdzenie nabycia spadku) bądź u notariusza (akt poświadczenia dziedziczenia). Niezależnie od szeregu różnic, zarówno notarialne jak i sądowe stwierdzenie dziedziczenia ma taką samą moc prawną.

W przeciwieństwie do postępowania sądowego, przy notarialnym poświadczeniu dziedziczenia nie obowiązuj rejonizacja – całą procedurę można przeprowadzić u dowolnie wybranego notariusza po przedłożeniu odpowiednich dokumentów.

Sprawdź potrzebne dokumenty do wykonania czynności

Parking

Dysponujemy dwoma miejscami parkingowymi dla naszych klientów (Zobacz mapkę)

Karty płatnicze

Akceptujemy karty płatnicze, takie jak:VISA

Wi-Fi

W naszej kancelarii klienci mają dostęp do bezpłatnego internetu za pośrednictwem wi-fi