Kancelaria Notarialna

dr Piotr Marquardt

Kontakt Telefoniczny: + 48 32 733 03 06

Dokonywanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Poza czynnościami notarialnymi wyraźnie wymienionymi w Prawie o notariacie, dokonywane są również czynności wynikające z odrębnych przepisów, wśród których wymienić można przykładowo:  wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt przyjęcia do depozytu akcji na okaziciela (art. 406 §  2 Ksh), sprzedaż statku obciążonego hipoteką morską (art. 84 w zw. z art. 86 Kodeksu morskiego),  zaprotokołowanie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (art. 74 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Sprawdź potrzebne dokumenty do wykonania czynności

Parking

Dysponujemy dwoma miejscami parkingowymi dla naszych klientów (Zobacz mapkę)

Karty płatnicze

Akceptujemy karty płatnicze, takie jak:VISA

Wi-Fi

W naszej kancelarii klienci mają dostęp do bezpłatnego internetu za pośrednictwem wi-fi