Kancelaria Notarialna

dr Piotr Marquardt

Kontakt Telefoniczny: + 48 32 733 03 06

Sporządzanie poświadczeń

Poświadczenia własnoręczności podpisów
Notariusz sporządza kilka rodzajów poświadczeń, jednym z  nich jest poświadczanie własnoręczności podpisów na dokumentach, które  jest jedną z form szczególnych dokumentu wymagana m. in. dla: pełnomocnictw do określonych czynności prawnych, umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umów zbycia przedsiębiorstwa, różnego typu oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym.

Poświadczenia zgodności kopii z dokumentami
Kolejnym rodzajem poświadczeń są poświadczenia zgodności kopii z dokumentami, stosowane wtedy gdy konieczne jest przedstawienie oryginalnego dokumentu (np. świadectwa maturalnego).  Nadanie odpisowi poświadczonemu przez notariusza mocy prawnej oryginału umożliwia posługiwanie się dokumentem jednocześnie w wielu miejscach.

Poświadczenia tzw. Daty pewnej
W świetle prawa polskiego istnieje również dokument zwany poświadczeniem tzw. daty pewnej, polegający na umieszczeniu na dokumencie klauzuli poświadczającej datę okazania dokumentu, co jest przydatne w kwestiach dowodowych – wykazuje, że dany dokument już istniał w czasie, kiedy został okazany notariuszowi.

Sprawdź potrzebne dokumenty do wykonania czynności

Parking

Dysponujemy dwoma miejscami parkingowymi dla naszych klientów (Zobacz mapkę)

Karty płatnicze

Akceptujemy karty płatnicze, takie jak:VISA

Wi-Fi

W naszej kancelarii klienci mają dostęp do bezpłatnego internetu za pośrednictwem wi-fi