Kancelaria Notarialna

dr Piotr Marquardt

Kontakt Telefoniczny: + 48 32 733 03 06

Sporządzanie projektów akt, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz w razie potrzeby sporządza nie tylko dokumenty w wersji finalnej ale także ich projekty. Najczęściej są to projekty umów takich jak umowa sprzedaży czy też przedwstępna umowa sprzedaży, bywają to również projekty jednostronnych czynności prawnych, takich jak oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego lub też pełnomocnictwa.

Projekty sporządzane przez notariusza na życzenie Klientów umożliwiają planowanych czynności notarialnych precyzyjnie ustalić szczegóły czynności zgodne z wolą jej stron.

Sprawdź potrzebne dokumenty do wykonania czynności

Parking

Dysponujemy dwoma miejscami parkingowymi dla naszych klientów (Zobacz mapkę)

Karty płatnicze

Akceptujemy karty płatnicze, takie jak:VISA

Wi-Fi

W naszej kancelarii klienci mają dostęp do bezpłatnego internetu za pośrednictwem wi-fi