Kancelaria Notarialna

dr Piotr Marquardt

Kontakt Telefoniczny: + 48 32 733 03 06

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protesty weksli stanowią bardzo rzadko dokonywaną czynność notarialną. Wiąże się to z zanikiem funkcji płatniczej weksli, które wykorzystywane są obecnie jedynie jako środek zabezpieczenia wierzytelności.

Protest weksla jest aktem publicznym, który sporządza notariusz zgodnie z art. 85 prawa wekslowego. Powodem protestu może być nieprzyjęcie weksla lub odmowa zapłaty weksla, a celem sporządzania protestu jest możliwość uruchomienia tzw. zwrotnego poszukiwania kolejnego dłużnika wekslowego.

Sprawdź potrzebne dokumenty do wykonania czynności

Parking

Dysponujemy dwoma miejscami parkingowymi dla naszych klientów (Zobacz mapkę)

Karty płatnicze

Akceptujemy karty płatnicze, takie jak:VISA

Wi-Fi

W naszej kancelarii klienci mają dostęp do bezpłatnego internetu za pośrednictwem wi-fi