Kancelaria Notarialna

dr Piotr Marquardt

Kontakt Telefoniczny: + 48 32 733 03 06

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

W skład czynności notarialnych wchodzi również sporządzanie wypisów aktu notarialnego oraz odpisów lub wyciągów z innych dokumentów notarialnych.

Wypisy aktów notarialnych są stosowane bardzo szeroko ponieważ oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane przez notariusza, a dokumentami potwierdzającymi zawarcie określonego aktu notarialnego są jego wypisy, odpisy lub wyciągi. Notarialny wypis, odpis lub wyciąg ma moc prawną oryginału, zgodnie z art. 109 prawa o notariacie.

Sprawdź potrzebne dokumenty do wykonania czynności

Parking

Dysponujemy dwoma miejscami parkingowymi dla naszych klientów (Zobacz mapkę)

Karty płatnicze

Akceptujemy karty płatnicze, takie jak:VISA

Wi-Fi

W naszej kancelarii klienci mają dostęp do bezpłatnego internetu za pośrednictwem wi-fi