Projekty akt, oświadczeń i innych dokumentów

Sporządzanie projektów akt, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz w razie potrzeby sporządza nie tylko dokumenty w wersji finalnej ale także ich projekty. Najczęściej są to projekty umów takich jak umowa sprzedaży czy też przedwstępna umowa sprzedaży, bywają to również projekty jednostronnych czynności prawnych, takich jak oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego lub też pełnomocnictwa.

Projekty sporządzane przez notariusza na życzenie Klientów umożliwiają planowanych czynności notarialnych precyzyjnie ustalić szczegóły czynności zgodne z wolą jej stron.