Notariusz Katowice – Kancelaria Notarialna

Kancelaria Notarialna w Katowicach, Notariusz dr Piotr Marquardt zapewnia rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.

symbol mapy dojazdu do notariusza

Gdzie jest biuro Kancelarii Notarialnej?

Siedziba naszej Kancelarii Notarialnej znajduje się w Katowicach, na parterze kamienicy przy ulicy PCK 10, będącej w ścisłym centrum miasta. Dzięki temu zarówno osoby zmotoryzowane, jak i użytkownicy komunikacji miejskiej oraz piesi, mają dogodny dostęp do naszej siedziby. Osoby chcące skorzystać z usług naszej Kancelarii Notarialnej zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00.

notariusz odpowie na pytania

W czym Ci pomożemy?

Klienci Kancelarii Notarialnej otrzymują bezpłatne i szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i danych potrzebnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości kosztów związanych z planowanymi czynnościami, w tym podatków, opłat sądowych oraz taksy notarialnej, które się z nimi wiążą.

Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z notariuszem, a czynności notarialne dokonywane są nie tylko w godzinach urzędowania Kancelarii Notarialnej w Katowicach lecz także w innych, ustalanych indywidualnie, terminach.

Kancelaria Notarialna udziela informacji zarówno w języku polskim, angielskim jak i włoskim.

Flaga Anglii We speak English.

Flaga Włoch Parliamo in italiano.

Notariusz Katowice – Kancelaria Notarialna

Kancelaria Notarialna w Katowicach, Notariusz dr Piotr Marquardt zapewnia rzetelną, profesjonalną oraz indywidualną obsługę dokonywania czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.

symbol mapy dojazdu do notariusza

Gdzie jest biuro Kancelarii Notarialnej?

Siedziba naszej Kancelarii Notarialnej znajduje się w Katowicach, na parterze kamienicy przy ulicy PCK 10, będącej w ścisłym centrum miasta. Dzięki temu zarówno osoby zmotoryzowane, jak i użytkownicy komunikacji miejskiej oraz piesi, mają dogodny dostęp do naszej siedziby. Osoby chcące skorzystać z usług naszej Kancelarii Notarialnej zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00.

notariusz odpowie na pytania

W czym Ci pomożemy?

Klienci Kancelarii Notarialnej otrzymują bezpłatne i szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i danych potrzebnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości kosztów związanych z planowanymi czynnościami, w tym podatków, opłat sądowych oraz taksy notarialnej, które się z nimi wiążą.

Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z notariuszem, a czynności notarialne dokonywane są nie tylko w godzinach urzędowania Kancelarii Notarialnej w Katowicach lecz także w innych, ustalanych indywidualnie, terminach.

Kancelaria Notarialna udziela informacji zarówno w języku polskim, angielskim jak i włoskim.

Flaga Anglii We speak English.

Flaga Włoch Parliamo in italiano.

Potrzebna Ci szybka odpowiedź?

Zadzwoń
+48 32 733 03 06

Potrzebna Ci szybka odpowiedź?

Zadzwoń +48 32 733 03 06

Potrzebna Ci szybka odpowiedź?

Zadzwoń +48 32 733 03 06

Czynności notarialne

Akty notarialne

Akt notarialne to dokument urzędowy stwierdzający treść danej czynności prawnej i stanowiący dla uczestników obrotu prawnego ważne zabezpieczenie ich interesów. Jak stanowi Prawo o notariacie, akty notarialne sporządzane są bądź to obowiązkowo („strony obowiązane są nadać formę”), bądź też na życzenie stron („strony pragną nadać formę”).

Akty poświadczenia dziedziczenia

Stwierdzenia nabycia spadku może być dokonane obecnie bądź to w sądzie (stwierdzenie nabycia spadku) bądź u notariusza (akt poświadczenia dziedziczenia). Niezależnie od szeregu różnic, zarówno notarialne jak i sądowe stwierdzenie dziedziczenia ma taką samą moc prawną.

Poświadczenia

Notariusz sporządza kilka rodzajów poświadczeń, jednym z nich jest poświadczanie własnoręczności podpisów na dokumentach, które jest jedną z form szczególnych dokumentu wymagana m. in. dla: pełnomocnictw do określonych czynności prawnych, umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umów zbycia przedsiębiorstwa, różnego typu oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym.

Protesty weksli i czeków

Protesty weksli stanowią bardzo rzadko dokonywaną czynność notarialną. Wiąże się to z zanikiem funkcji płatniczej weksli, które wykorzystywane są obecnie jedynie jako środek zabezpieczenia wierzytelności.

Protokoły

Zgodnie z art. 104 prawa o notariacie notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

W skład czynności notarialnych wchodzi również sporządzanie wypisów aktu notarialnego oraz odpisów lub wyciągów z innych dokumentów notarialnych.

Projekty akt, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz w razie potrzeby sporządza nie tylko dokumenty w wersji finalnej ale także ich projekty. Najczęściej są to projekty umów takich jak umowa sprzedaży czy też przedwstępna umowa sprzedaży…

Inne czynności

Poza czynnościami notarialnymi wyraźnie wymienionymi w Prawie o notariacie, dokonywane są również czynności wynikające z odrębnych przepisów, wśród których wymienić można przykładowo…

Notariusz Katowice Centrum dr Piotr Marquardt - Kancelaria Notarialna

dr Piotr Marquardt

Notariusz

Jest absolwentem studiów magisterskich oraz doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Katowicach w 2011 roku, odbył aplikację notarialną oraz asesurę w Izbie Notarialnej w Katowicach.

Notariusz Katowice Centrum dr Piotr Marquardt - Kancelaria Notarialna

dr Piotr Marquardt

Notariusz

Jest absolwentem studiów magisterskich oraz doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Przed powołaniem na stanowisko notariusza w Katowicach w 2011 roku, odbył aplikację notarialną oraz asesurę w Izbie Notarialnej w Katowicach.

Dokumenty

Zobacz jakie dokumenty mogą być potrzebne do wykonania czynności notarialnych

Dokumenty

Zobacz jakie dokumenty mogą być potrzebne do wykonania czynności notarialnych

Potrzebujesz usług notarialnych?

Skontaktuj się z naszą Kancelarią Notarialną i umów się na spotkanie z notariuszem.

Udogodnienia

parking kancelarii notarialnej

Dwa miejsca parkingowe w obrębie Kancelarii Notarialnej

Zobacz na mapie

płatność kartą za czynności notarialne

Możliwość płatności kartą tj. MasterCard, VISA, Maestro oraz gotówką

WI-FI w Kancelarii Notarialnej

W naszej Kancelarii Notarialnej klienci mają dostęp do bezpłatnego internetu za pośrednictwem Wi-Fi