Inne czynności

Dokonywanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Poza czynnościami notarialnymi wyraźnie wymienionymi w Prawie o notariacie, dokonywane są również czynności wynikające z odrębnych przepisów, wśród których wymienić można przykładowo: wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt przyjęcia do depozytu akcji na okaziciela (art. 406 § 2 Ksh), sprzedaż statku obciążonego hipoteką morską (art. 84 w zw. z art. 86 Kodeksu morskiego), zaprotokołowanie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (art. 74 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).