Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

W skład czynności notarialnych wchodzi również sporządzanie wypisów aktu notarialnego oraz odpisów lub wyciągów z innych dokumentów notarialnych.

Wypisy aktów notarialnych są stosowane bardzo szeroko ponieważ oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane przez notariusza, a dokumentami potwierdzającymi zawarcie określonego aktu notarialnego są jego wypisy, odpisy lub wyciągi. Notarialny wypis, odpis lub wyciąg ma moc prawną oryginału, zgodnie z art. 109 prawa o notariacie.