Kontakt z notariuszem

KANCELARIA NOTARIALNA
DR PIOTR MARQUARDT

40-057 Katowice, ul. PCK 10/2 (parter budynku)
Kancelaria znajduje się przy ulicy PCK 10 (róg PCK i Curie-Skłodowskiej).

  • 9:00–17:00

  • po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu

  • po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu

Flag EN We speak English.

Flag IT Parliamo in italiano.

* Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Marquardt prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Notarialna dr Piotr Marquardt z siedzibą w Katowicach przy ul. PCK 10/2. Zakres gromadzonych przez Administratora danych ogranicza się wyłącznie do informacji, które zostały dobrowolnie podane przez Państwa w celu przygotowania lub dokonania czynności notarialnej oraz rozliczenia taksy notarialnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W przypadku przetwarzania na potrzeby czynności notarialnej szczególnych kategorii danych, w szczególności danych o stanie zdrowia, danych o karalności lub o orzeczeniach zapadłych w postępowania sądowych lub administracyjnych, ich zakres oraz konieczność ich przetwarzania wynika z przepisów prawa regulujących działalność notariuszy. Dane osobowe są przechowywane tak długo jak jest to wymagane przez przepisy regulujące działalność notariuszy. Dane osobowe są ujawniane wyłącznie upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do przygotowania lub wykonania czynności notarialnych oraz ich rozliczenia. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane podajecie Państwo dobrowolnie, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości dokonania czynności notarialnej.

Potrzebujesz usług notarialnych?

Skontaktuj się z naszą Kancelarią Notarialną i umów się na spotkanie z notariuszem.