Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Stwierdzenia nabycia spadku może być dokonane obecnie bądź to w sądzie (stwierdzenie nabycia spadku) bądź u notariusza (akt poświadczenia dziedziczenia). Niezależnie od szeregu różnic, zarówno notarialne jak i sądowe stwierdzenie dziedziczenia ma taką samą moc prawną.

W przeciwieństwie do postępowania sądowego, przy notarialnym poświadczeniu dziedziczenia nie obowiązuj rejonizacja – całą procedurę można przeprowadzić u dowolnie wybranego notariusza po przedłożeniu odpowiednich dokumentów.