Protesty weksli i czeków

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protesty weksli stanowią bardzo rzadko dokonywaną czynność notarialną. Wiąże się to z zanikiem funkcji płatniczej weksli, które wykorzystywane są obecnie jedynie jako środek zabezpieczenia wierzytelności.

Protest weksla jest aktem publicznym, który sporządza notariusz zgodnie z art. 85 prawa wekslowego. Powodem protestu może być nieprzyjęcie weksla lub odmowa zapłaty weksla, a celem sporządzania protestu jest możliwość uruchomienia tzw. zwrotnego poszukiwania kolejnego dłużnika wekslowego.